Báo giá

TÊN
TÌNH TRẠNG
HÌNH ẢNH
GIÁ
Phôi Thonet 18
Có sẵn
1.050.000 
Phôi Genny
Có sẵn
610.000 
Phôi Katakana
Đặt hàng
450.000 
Phôi Louis
Đặt hàng
910.000 
Phôi Pinnstol Cao Su
Có sẵn
280.000 
Phôi Pinnstol Ash
Có sẵn
600.000 
Phôi Kennedy
Đặt hàng
880.000 
Phôi Chicken
Có sẵn
500.000 
Phôi Bistro
Có sẵn
650.000 
Phôi Hiroshima Tựa Cao
Đặt hàng
740.000 
Phôi Thonet 811
Có sẵn
1.130.000 
Phôi Civil
Đặt hàng
 
Phôi Bella
Có sẵn
430.000 
Phôi Bull
Có sẵn
520.000 
Phôi DRC-49
Đặt hàng
310.000 
Phôi Windsor
Đặt hàng
440.000 
GHẾ 7 NAN (PINNSTON)
 
290.000 400.000 

 

TÊN
TÌNH TRẠNG
HÌNH ẢNH
GIÁ
BỘ SET 811 – HOFFMANN
Đặt hàng
10.000.000 11.000.000 
BỘ SET PYRAMID
Đặt hàng
10.450.000 11.450.000 
BỘ SET KENNEDY
Đặt hàng
10.000.000 
BỘ SET NEVA
Đặt hàng
10.200.000 
BỘ SET BELLA
Đặt hàng
9.400.000 
BỘ SET WINDSOR
Đặt hàng
8.000.000 
BỘ SET NAPOLEON
Đặt hàng
7.200.000 
BỘ SET GRACE ARM
Đặt hàng
9.000.000 
BỘ SET LUNAR
Đặt hàng
7.200.000 
BỘ SET BISTRO
Đặt hàng
8.000.000 
BỘ SET GRACE
Đặt hàng
8.000.000 
BỘ SET MINOTTI ASTON
Đặt hàng
10.250.000 
BỘ SET BAKER CHARLES X
Đặt hàng
11.450.000 
BỘ SET BAKER CHARLES – HORWARD
Đặt hàng
10.850.000 

TÊN
TÌNH TRẠNG
HÌNH ẢNH
GIÁ
Bàn ăn Twist 1m4
Đặt hàng
6.200.000 
Bàn Horward 1m4
Có sẵn
3.650.000 
Bàn Chữ X – 1m4
Có sẵn
4.250.000 
Bàn Ăn Chân Bọc Đồng – 1m4
Có sẵn
4.250.000 
Bàn Concorde 1m4
Đặt hàng
3.650.000 
Bàn ăn thiết kế 001 – 1m4
Đặt hàng
5.450.000 
Bàn tròn Concorde 1m
Đặt hàng
3.500.000 

TÊN
TÌNH TRẠNG
HÌNH ẢNH
GIÁ
GHẾ TỰA MÂY (có nệm)
 
1.100.000 1.300.000 
GHẾ PROBBER
 
1.900.000 2.200.000 
GHẾ CASEY ARM CHAIR (mặt nệm)
 
1.500.000 1.700.000 
GHẾ CASEY ARM CHAIR (mặt dán vener ash)
 
1.600.000 1.800.000 
GHẾ KANGAROO
 
1.200.000 1.400.000 
GHẾ VLEG (không tay)
 
1.300.000 1.500.000 
GHẾ BĂNG VLEG (1,2m)
 
1.500.000 1.700.000 
GHẾ VLEG (có tay)
 
1.300.000 1.500.000 
GHẾ LOUIS (không tay tựa mây)
 
1.500.000 1.700.000 
GHẾ LOUIS (có tay tựa mây)
 
1.600.000 1.800.000 
GHẾ BAKER
 
1.100.000 1.300.000 
GHẾ COLLIN
 
1.400.000 1.600.000 
GHẾ LƯNG CONG
 
1.400.000 1.600.000 
GHẾ 7 NAN (PINNSTON)
 
290.000 400.000